آماده‌سازی فایل

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

پس از دریافت سفارش ثبت شده شما برا اساس مشخصات وارد شده و تصویر ارسالی،‌چیدمان مناسب را انجام داده و هزینه را به شما از طریق درج در پروفایل سفارشات شما و هم ایمیل اطلاع می دهیم.

پس از تایید شما و پرداخت،‌ و دریافت فایل کیفیت اصلی شما که PDF است( اگر در آماده سازی و ارسال فایل مشکل دارید تماس بگیرید)

فایل بررسی و نکات و مشکلات موجود به شما اطلاع داده خواهد شد. پس از تصحیح اشکالات توسط شما، فایل مجددا برای ما ارسال می گردد و با کنترل مجدد فایل چیدمان نهایی انجام می شود.

سپس سفارش در نوبت چاپ قرار خواهد و مراحل کار در پرتال و سفارشات ثبت شده شما درج می‌گردد.

پس از آماده شدن، طبق دستور شما کار چاپ شده تحویل می‌گردد.

 


گروه پژوهشی عفراوی 1396-1380

Search