محاسبه هزینه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 محاسبه هزینه هر سفارش پس از کنترل کیفیت و چیدمان مناسب سند با استفاده از نرم‌افزار محبوب تـرام نسخه 3.1 انجام می‌گردد.

به همین دلیل محاسبه دقیق و سریع قابل انجام است.

 


گروه پژوهشی عفراوی 1396-1380

Search