گارانتی کیفیت

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

sealed  اگر با گروه پژوهشی عفراوی و کارهای انجام شده ما آشنا باشید برای شما بهترین تضمین خواهد بود. نتها باید به بیش از 20 عنوان کتاب و آموزش به بیش از 1000 نفر در زمینه گرافیک و چاپ اشاره کنیم.

در هر حال در نظر داشته باشید دقت و ظرافت‌هایی که ما در انجام هر سفارش به شکل مجزا به خرج می‌دهیم نشان از کیفیت ارئه شده سفارش نهایی خواهد بود.
استفاده از مرکب چاپ مرغوب، کاغذ، ماشین‌آلات،‌پرسنل آموزش دیده به همراه کنترلهایی که روی تک تک سفارشات به شکل مجزا خواهیم داشت، نگرانی‌های شما را مرتفع خواهد کرد.

 


گروه پژوهشی عفراوی 1396-1380

Search