چرا چاپسا

چرا چاپسا

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

چاپسا تنها پرتال هوشمند است که در آن می توانید همه نوع سفارشات خود را ثبت، کنترل فنی، چیدمان سند چاپی، پیگیری و چاپ نمایید.

این پرتال توسط گروه پژوهشی عفراوی و زیر نظر بهرام عفراوی اداره می‌شود (سوابق گروه پژوهشی عفراوی و بهرام عفراوی)

شما طراحی می‌کنید و با خیال راحت سفارشات شما،‌کنترل فنی و ... چاپ و تحویل می‌گردد.

در این میان نیز نکات بسیاری را آموزش خواهید دید، نکاتی که در هیچ کتابی نیست و مستقیما با سفارش شما ارتباط دارد.

 


گروه پژوهشی عفراوی 1396-1380

Search